Placówka Kształcenia Ustawicznego

Proponujemy wszelkiego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. W naszej ofercie posiadamy kursy stacjonarne oraz ONLINE.


Dietetyka

Kurs prowadzony jest w całości online poprzez platformę Google Meet. 60 godzinny specjalistyczny kurs po ukończeniu, którego słuchacz otrzymuje certyfikat oraz świadectwo PKU (Placówki Kształcenia Ustawicznego) na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dietetyka to bardzo przyszłościowy kierunek jeżeli chodzi o szanse na znalezienie zatrudnienia jak i wysokość wynagrodzenia. Praca dietetyka polega głównie na przygotowaniu i dopasowaniu odpowiedniej diety oraz zaleceń dla klientów w oparciu o wywiad oraz badania.


Rejestratorka Medyczna

Kurs prowadzony jest w całości online poprzez platformę Google Meet. 60 godzinny specjalistyczny kurs po ukończeniu, którego słuchacz otrzymuje certyfikat oraz świadectwo PKU (Placówki Kształcenia Ustawicznego) na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rejestratorka medyczna zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń od pacjentów i umawianiem terminów wizyt i badań. To rejestratorka medyczna jest na pierwszej linii pomiędzy pacjentem a lekarzem i musi dobrze zrozumieć pacjenta aby móc pokierować go dalej do odpowiedniego specjalisty.


Kadry i Płace

Kurs prowadzony jest w całości online poprzez platformę Google Meet. 40 godzinny specjalistyczny kurs po ukończeniu, którego słuchacz otrzymuje certyfikat oraz świadectwo PKU (Placówki Kształcenia Ustawicznego) na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas kursu przedstawiamy podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy w dziale kadr i płac.


Technik Logistyk

Kurs Technik Logistyk trwa 2 lata (4 semestry) i jest prowadzony hybrydowo (I-III sem. online, III-IV sem. praktyka). Zajęcia co drugi weekend. Zakończony jest egzaminem państwowym (kwalifikacja SPL.01 oraz SPL.04). Technik logistyk zajmuje się organizowaniem, kierowaniem, planowaniem oraz kontrolowaniem przepływu towarów od producenta do odbiorcy końcowego. Aby realizować określone zadania musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, prawa krajowego i międzynarodowego wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.


Technik Spedytor

Kurs Technik Spedytor trwa 2 lata (4 semestry) i jest prowadzony hybrydowo (I-III sem. online, III-IV sem. praktyka). Zajęcia co drugi weekend. Zakończony jest egzaminem państwowym (kwalifikacja SPL.05). Technik spedytor zajmuje się organizowaniem przewozu towarów w kraju i za granicą. Obszar działania spedytora to transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, lotniczy i intermodalny. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportowego, dogi przewozu, przygotowania ładunków. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej wykorzystując w tym celu technologie teleinformatyczne. – duże zapotrzebowanie na rynku pracy lokalnym oraz europejskim, wysokie zarobki, elastyczność i uniwersalność zawodu.


Najbliższe planowane kursy:

 • Kurs Kadry i Płace
  Kurs Kadry i Płace trwa 40 godzin dydaktycznych (po 45 minut) i jest prowadzony online. Zapisy we wszystkich oddziałach.
 • Kurs Rejestratorka Medyczna
  Kurs Rejestratorka Medyczna trwa 60 godzin dydaktycznych (po 45 minut) i jest prowadzony online. Zapisy we wszystkich oddziałach.
 • Kurs Technik Logistyk
  Kurs Technik Logistyk trwa 2 lata (4 semestry) i jest prowadzony hybrydowo (I-III sem. online, III-IV sem. praktyka). Zajęcia co drugi weekend. Zapisy w szkole w Krakowie.
 • Kurs Technik Spedytor
  Kurs Technik Spedytor trwa 2 lata (4 semestry) i jest prowadzony hybrydowo (I-III sem. online, III-IV sem. praktyka). Zajęcia co drugi weekend. Zapisy w szkole w Krakowie.
 • Kurs Dietetyka
  Kurs Dietetyka trwa 60 godzin dydaktycznych (po 45 minut) i jest prowadzony online wieczorami. Zapisy w szkole w Krakowie.

Dane kontaktowe w sprawie kursów:
kursy@policealna.szkola.pl
+48 780 023 023
MiastoNumer kontaktowy
Warszawa Tel.: +48 780 023 023 wewn. 1
Wrocław Tel.: +48 780 023 023 wewn. 2
Piaseczno Tel.: +48 780 023 023 wewn. 3
Kraków Tel.: +48 780 023 023 wewn. 4
Poznań Tel.: +48 780 023 023 wewn. 5