fbpx
 • Florysta

  Florysta jest odpowiedzialny za projektowanie i tworzenie kompozycji kwiatowych, zarówno na przyjęcia okolicznościowe, jak i do dekoracji wnętrz. Florysta musi posiadać dobre zdolności manualne i estetyczne oraz znać różne rodzaje kwiatów i roślin. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 343203

 • Opiekun Medyczny

  Opiekun medyczny, zawód ten polega na pomaganiu pacjentom w codziennych czynnościach oraz opiece nad nimi. Opiekunowie medyczni pomagają pacjentom przy poruszaniu się, jedzeniu, kąpieli oraz przy innych czynnościach dnia codziennego. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 532102

 • Podolog

  Specjalista w dziedzinie opieki nad stopami. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na kończynach dolnych, rozpoznawanie i leczenie zmian patologicznych na stopach, a także opieka nad stopami osób starszych, chorych na cukrzycę i innych wymagających specjalistycznej opieki. Przy swojej pracy podolog korzysta z specjalistycznego sprzętu, takiego jak frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 323014

 • Technik Administracji

  Technik Administracji jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją, kontaktem z klientami oraz wykonywanie różnych czynności administracyjnych w firmie. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 334306

 • Technik BHP

  Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Prowadzi szkolenia BHP, kontroluje przestrzeganie przepisów BHP oraz opracowuje procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325509

 • Technik Elektroradiolog

  Technik Elektroradiolog jest odpowiedzialny za obsługę i konserwację sprzętu radiologicznego oraz wykonywanie zdjęć radiologicznych pod nadzorem lekarza radiologa. Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie dziennym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321103

 • Technik Farmaceutyczny

  Technik Farmaceutyczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i dystrybucję leków oraz dbanie o magazyn i sprzęt farmaceutyczny. Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie dziennym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321301

 • Technik Masażysta

  Technik Masażysta jest odpowiedzialny za wykonywanie różnego rodzaju masaży, takich jak masaż relaksacyjny, sportowy czy leczniczy, oraz dobieranie odpowiedniego rodzaju masażu do potrzeb pacjenta. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325402

 • Technik Sterylizacji Medycznej

  Technik Sterylizacji Medycznej jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i sterylności sprzętu medycznego oraz przygotowywanie go do zabiegów. Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321104

 • Technik Usług Kosmetycznych

  Technik usług kosmetycznych jest odpowiedzialny za wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, takich jak makijaż, pedicure, manicure czy zabiegi na twarz, oraz dbanie o sprzęt i kosmetyki do zabiegów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 514207

 • Terapeuta zajęciowy

  Specjalista prowadzący różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów. Jego główne zadania to przeciwdziałanie powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacja ubytków funkcji oraz pomaganie pacjentom przystosować się do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej. W trakcie zajęć terapeutycznych, terapeuta zajęciowy pracuje wraz z pacjentem nad różnymi pracami manualnymi, takimi jak prace ogrodnicze, wikliniarskie, dziewiarskie, krawieckie, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp. Naucza pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, ułatwiającym czynności życia codziennego, i kształtuje u nich umiejętności samodzielnego życia.
  Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.
  Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325907

 • Technik Dentystyczny

  Technik Dentystyczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymanie sprzętu i narzędzi stomatologicznych oraz wykonywanie prostej diagnostyki i zabiegów stomatologicznych pod nadzorem lekarza dentysty. Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321402

 • Higienistka Stomatologiczna

  Higienistka stomatologiczna, zawód ten polega na dbanie o zdrowie jamy ustnej pacjentów oraz edukowaniu ich na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Higienistki stomatologiczne wykonują czynności takie jak skaling, piaskowanie, czy lakierowanie zębów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325102

 • Asystentka Stomatologiczna

  Asystentka stomatologiczna, zawód ten polega na wspieraniu lekarza stomatologa w codziennych czynnościach związanych z opieką nad pacjentami. Asystentki stomatologiczne przygotowują pacjentów do zabiegów stomatologicznych, pomagają przy procedurach stomatologicznych, a także dba o sprzęt i narzędzia stomatologiczne. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325101