O przyjęcie do szkoły policealnej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 rok życia. Rekrutacja odbywa się w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień na semestr jesienny, oraz grudzień, styczeń, luty na semestr wiosenny. Zajęcia odbywają się w dni weekendowe.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły policealnej:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 zdjęcia (42×30 mm)
 • Dowód osobisty, lub paszport w momencie wizyty w sekretariacie.
 • Zaświadczenie lekarskie

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, lub szkoły branżowej (zawodowej).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód, lub paszport w momencie wizyty w sekretariacie szkoły.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły policealnej (dla obcokrajowców):

 • Paszport zagraniczny (kopia)
 • Paszport wewnętrzny (kopia)
 • Atestat z wkładką z ocenami (po 11 klasach – pełne średnie wykształcenie) (oryginał) – zostaje w szkole na czas nauki.
 • Tłumaczenie atestatu wraz z wkładką przez tłumacza przysięgłego (oryginał) – zostaje w szkole na czas nauki.
 • 4 zdjęcia (42×30 mm)
 • Potwierdzenie zmiany nazwiska wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego (jeśli nastąpiła zmiana – kopia)

Dodatkowe dokumenty jeśli kandydat je posiada (dla obcokrajowców):

 • Potwierdzenie nadania PESEL w Polsce (jeśli jest nadany) (kopia)
 • Karta pobytu (jeśli jest – kopia)

Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym lub wiosennym.

O przyjęciu do szkoły decyduje dostarczenie kompletu dokumentów.

Do szkoły można zapisać się osobiście lub przez pełnomocnika.

Po uzupełnieniu formularza skontaktujemy się i przedstawimy potrzebne dokumenty oraz umówimy termin spotkania w sekretariacie.


Do zapisania się do szkoły wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty.

Wpisowe we Wrocławiu 400 zł

Wpisowe w Piasecznie 400 zł

Wpisowe w Warszawie 400 zł

Formularz Rekrutacyjny

  Wybierz Miasto*

  Wybierz Kierunek*

  * Pola obowiązkowe