Prowadzimy Liceum dla Dorosłych w Warszawie oraz Piasecznie.

Nasza szkoła stanowi propozycję kontynuowania nauki w formie zaocznej (sobota i niedziela) dla osób, które ukończyły 18 rok życia i z różnych przyczyn nie mogły skończyć szkoły dziennej. W liceum mogą uczyć się osoby, które ukończyły gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, lub zasadniczą szkołę zawodową. Przygotowujemy uczniów do zdania państwowego egzaminu maturalnego. Słuchacze naszej szkoły mają równorzędne uprawnienia z uczniami liceum dziennych, państwowych (legitymacja, świadczenia ZUS, KRUS, zaświadczenia do urzędów pracy itp.). Przedmioty nie odbiegają niczym od tych w szkole dla młodzieży m. in. język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, chemia itd. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu semestralnego.
Rekrutacja:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcia do szkoły (wypełniane w sekretariacie szkoły)
  • dowód osobisty w momencie wizyty w sekretariacie szkoły

Liceum w Warszawie jest płatne 100 zł miesięcznie, Liceum w Piasecznie jest darmowe.

Prowadzimy Liceum dla Dorosłych w Warszawie oraz Piasecznie. Nasza szkoła stanowi propozycję kontynuowania nauki w formie zaocznej (sobota i niedziela) dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Kontakt Warszawa
tel. 663-990-853
ul. Chmielna 98 lok. 23, 00-801

Kontakt Piaseczno
tel. 661-015-554
ul. Jana Pawła II 10/6, biuro 8, 05-50 Piaseczno