Технік з охорони праці та техніки безпеки

Технік з охорони праці та техніки безпеки відповідає за забезпечення охорони здоров’я та безпеки в компанії. Він/вона проводить навчання з охорони праці, контролює дотримання правил охорони праці та розробляє процедури на випадок надзвичайних ситуацій.

Навчання триває 1,5 року (3 семестри) і проходить на заочній формі.

Код (цифровий символ професії): 325509
Синтез:
 • Готує аналіз стану охорони праці та пропозиції щодо усунення існуючих небезпек;
 • розслідує причини нещасних випадків на виробництві та вносить пропозиції щодо їх усунення;
 • веде реєстр документів про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання;
 • зупиняє роботу машин і устаткування в разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я працівників;
 • усуває від роботи осіб, яким робота на певній посаді заборонена; проводить первинний інструктаж новоприйнятих працівників.

Завдання посади:

 • управління охороною праці на робочих місцях
 • оцінка та вимірювання ступеня небезпеки та професійних ризиків, спричинених хімічними, фізичними та біологічними факторами, присутніми в робочому середовищі, для окремих робочих місць
 • розпізнавати та оцінювати небезпеки, що виникають при використанні ручних інструментів, механічних, електричних машин і устаткування, хімічної апаратури; розпізнавати небезпеки, що виникають при виконанні будівельних і транспортних робіт, і впроваджувати процедури для запобігання виявленим небезпекам;
 • вирішувати щоденні технічні та організаційні проблеми, пов’язані з безпекою та ергономікою в масштабах компанії та на окремих робочих місцях;
 • розробка внутрішніх нормативних документів з питань безпеки
  та гігієни праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • визначення обставин і причин нещасних випадків на виробництві (в тому числі: опитування потерпілих і свідків нещасного випадку, заповнення документації про нещасний випадок на виробництві) та причин професійних захворювань, розробка і впровадження рішень щодо запобігання або зменшення їх виникнення в майбутньому;
 • контроль за дотриманням правових норм, що визначають вимоги до охорони праці та промислової безпеки;
 • підготовка поточного та періодичного аналізу стану безпеки та гігієни праці з урахуванням чинних стандартів та нормативно-правових актів, що визначають вимоги безпеки та гігієни праці;
 • співпраця зі службами працівників на робочих місцях у сфері безпеки та гігієни праці, включаючи організацію періодичних медичних оглядів та профілактичного медичного обслуговування працівників;
 • організовувати та проводити навчання та надавати послуги з охорони праці та безпеки на робочому місці;
 • використання технічного креслення та термінології, пов’язаної
  з експлуатацією технічних засобів;
 • використання комп’ютерних програм, що допомагають у виконанні завдань;
 • дотримання принципів етики та професійної відповідальності;
 • дотримання принципів ергономіки, охорони праці та техніки безпеки, а також дотримання законодавства про протипожежну безпеку та охорону навколишнього середовища.

Додаткові професійні завдання:

 • організація та управління роботою невеликих колективів працівників;
 • започаткування та ведення підприємницької діяльності у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.