Адміністративний технік

Адміністративний технік відповідає за ведення документації, зв’язок з клієнтами та виконання різних адміністративних завдань у компанії.

Навчання триває 2 роки (4 семестри) і проходить на заочній формі.

Код (цифровий символ професії): 334306

Синтезатор:

 • Виконує канцелярську роботу в адміністративному підрозділі;
 • забезпечує обслуговування клієнтів в адміністративних підрозділах; надає роз’яснення щодо застосування нормативно-правових актів;
 • редагує листи, кореспонденцію, звіти, доповідні записки та протоколи;
 • розробляє проекти договорів, регламентів та процедур;
 • відповідає за правильний прийом, реєстрацію та класифікацію інформації в підрозділах публічної адміністрації; бере участь в адміністративних провадженнях.

Завдання роботи:

 • забезпечення обслуговування клієнтів в адміністративних підрозділах, в тому числі надання роз’яснень щодо застосування нормативних актів у різних галузях права;
 • підготовка документів з адміністративних питань на основі, зокрема, трудового та адміністративного права, в тому числі: складання цивільно-правових договорів та документів, що випливають з трудових відносин, складання правил внутрішнього трудового розпорядку, підготовка проектів договорів, угод, рішень, процедур, інструкцій та інших документів;
 • підготовка різних форм офіційного листування, складання листів, кореспонденції, звітів та доповідних записок;
 • участь у проведенні адміністративних проваджень
  в органах публічної адміністрації, зокрема: ініціювання провадження
  та проведення адміністративних слухань; розгляд скарг і заяв; інформування сторін про їхні права та обов’язки, а також про результати провадження;
 • виконання організаційної роботи, пов’язаної з підготовкою офіційних зустрічей;
 • отримання, сортування та класифікація інформації, в тому числі відбір даних для аналізу та прийняття рішень, а також розрахунок та інтерпретація основних статистичних показників;
 • підготовка збірок даних та проведення базового статистичного аналізу, включаючи, але не обмежуючись, підготовку аналізів та звітів про державні фінанси, а також збір та представлення статистичних даних та результатів досліджень;
 • архівування документів;
 • застосування законодавства про доступ до публічної інформації, професійну таємницю та захист персональних даних;
 • експлуатувати офісну техніку та пристрої, а також використовувати комп’ютерні програми
  в роботі з документами
 • дотримуватися принципів охорони здоров’я та безпеки на робочому місці, застосовувати законодавство про протипожежну безпеку та охорону навколишнього середовища.

Додаткові професійні завдання:

 • обслуговування клієнтів іноземною мовою;
 • організація та керівництво роботою невеликих колективів працівників