Prowadzimy Liceum dla Dorosłych w Warszawie.

Nasza szkoła stanowi propozycję kontynuowania nauki w formie zaocznej (sobota i niedziela) dla osób, które ukończyły 18 rok życia i z różnych przyczyn nie mogły skończyć szkoły dziennej. W liceum mogą uczyć się osoby, które ukończyły gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, lub zasadniczą szkołę zawodową. Przygotowujemy uczniów do zdania państwowego egzaminu maturalnego. Słuchacze naszej szkoły mają równorzędne uprawnienia z uczniami liceum dziennych, państwowych (legitymacja, świadczenia ZUS, KRUS, zaświadczenia do urzędów pracy itp.). Przedmioty nie odbiegają niczym od tych w szkole dla młodzieży m. in. język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, chemia itd. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu semestralnego.
Rekrutacja:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcia do szkoły (wypełniane w sekretariacie szkoły)
  • dowód osobisty w momencie wizyty w sekretariacie szkoły

Prowadzimy Liceum dla Dorosłych w Warszawie. Nasza szkoła stanowi propozycję kontynuowania nauki w formie zaocznej (sobota i niedziela) dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Kontakt Warszawa
tel. 663-990-853
Ul. MARSZAŁKOWSKA 8 LOK. 8
00-590 WARSZAWA. Piętro 2 domofon Nr. 50
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek od 09:30 do 16:30

Opłaty: 160 zł miesięcznie.