Konkurs „Poleć Szkołę – Wygraj Tablet!”

Zasady Konkursu „Poleć Szkołę – Wygraj Tablet!”

Cel Konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie świadomości o naszej szkole poprzez promowanie naszego profilu w różnych miejscach w Internecie i zachęcanie do zapisów nowych uczniów za pośrednictwem poleceń.

Nagrody: Trzy tablety HUWAEI MatePad SE 10.4 zostaną przyznane trzem uczestnikom, którzy sprowadzą najwięcej nowych uczniów do naszej szkoły policealnej przez swoje polecania.

Zasady Udziału:

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

2. Uczestnicy mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie (w przypadku niepełnoletnich, zgoda rodziców lub opiekunów jest wymagana).

3. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić następujące kroki:

a. Udostępnienie: Uczestnicy muszą udostępnić post z zasadami konkursu na swoim profilu w mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram);

b. Rejestracja: Uczestnicy muszą przesłać wiadomość e-mail na adres kontakt@policealna.szkola.pl w tytule i treści wpisując Konkurs i podając swoje imię i nazwisko oraz screen z udostępnionego postu konkursowego;

c. Polecanie: Podczas zapisu do szkoły, osoby będące z polecenia uczestnika konkursu muszą podać imię i nazwisko osoby, która ich poleciła do zapisu w naszej szkole. Osoba, która została polecana, musi być nowym uczniem, który jeszcze nie jest zapisany w naszej szkole.

c. Udział w konkursie jest darmowy.

d. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, którzy naruszają regulamin konkursu lub stosują nieuczciwe praktyki.

Wybór zwycięzców:

5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby nowych uczniów, które zostały zapisane w naszej szkole przez ich polecania.

Decyzja jury konkursowego będzie ostateczna i niepodważalna.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w oficjalnym ogłoszeniu na stronie szkoły oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Nagrody:

6. Trzej uczestnicy, którzy sprowadzą najwięcej nowych uczniów poprzez swoje polecania, otrzymają po jednym tablecie HUWAEI MatePad SE 10.4.

7. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w umówionym miejscu i terminie. W przypadku niepełnoletnich zwycięzców, nagrody zostaną wręczone w obecności ich rodziców lub opiekunów.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich imion/nicków w oficjalnym ogłoszeniu zwycięzców.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie „Poleć Szkołę – Wygraj Tablet!”. Pomóż nam promować naszą szkołę w Internecie, jednocześnie zdobywając szansę na wygranie atrakcyjnych nagród poprzez polecanie szkoły nowym uczniom!