Rafał Cegłowski

Dr. Rafał Cegłowski, dyrektor i założyciel naszej szkoły. Prezes Europejskiego Instytutu Edukacji, Biznesu i Medycyny Sp. z o.o.