Technik Usług Kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest odpowiedzialny za wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, takich jak makijaż, pedicure, manicure czy zabiegi na twarz, oraz dbanie o sprzęt i kosmetyki do zabiegów.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 514207

Synteza:

 • Przeprowadza diagnozę kosmetyczną klientów;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające całego ciała, twarzy, dłoni i stóp itp.;
 • udziela porad kosmetycznych; prowadzi rozliczenia z klientami;
 • dba o wygląd miejsca pracy; utrzymuje zgodny z normami sanitarno-epidemiologicznymi stan narzędzi pracy;
 • śledzi bieżące techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie wywiadu z klientem mającego na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta, alergii oraz innych istotnych czynników, mających znaczenie przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych oraz określaniu przeciwwskazań do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • rozpoznawanie rodzaju skóry oraz diagnozowanie stanu skóry i przydatków skórnych, w tym rozpoznawanie zmian patologicznych na skórze w celu określenia odpowiednich metod pielęgnacji z uwzględnieniem zasad profilaktyki chorób skóry;
 • zaopatrywanie się w surowce i preparaty kosmetyczne właściwe dla wykonywanych zabiegów, w tym sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie z recepturą;
 • przygotowywanie klienta do określonego zabiegu, obejmujące między innymi: zabezpieczenie odzieży klienta, zapoznanie klienta z poszczególnymi czynnościami wykonywanymi podczas zabiegu, poinformowanie klienta o możliwych przeciwwskazaniach oraz efektach ubocznych zabiegu itp.;
 • dobieranie i stosowanie metod, preparatów kosmetycznych, aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, dekoltu, całego ciała, dłoni i stóp;
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki oraz stosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • zaznajomienie klientów z najnowszymi osiągnięciami medycyny estetycznej;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych oraz zarządzanie gabinetem kosmetycznym;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych.