Technik Usług Kosmetycznych

  • Nauka trwa dwa lata i odbywa się w systemie zaocznym;
  • Po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych nasi absolwenci mogą podjąć prace w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych lub założyć własną działalność gospodarczą w zakresie kosmetyki;
  • Nauka w szkole kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRK.04: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych;
Technik Usług Kosmetycznych
(symbol cyfrowy zawodu 514207)