Technik Sterylizacji Medycznej

Odkażanie narzędzi medycznych wielokrotnego użytku. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko przeniesienia choroby.