Technik Masażysta

  • Nauka trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym;
  • Po ukończeniu kierunku technik masażysta nasi absolwenci mogą podjąć prace w salonach SPA, gabinetach masażu, salonach odnowy biologicznej, uzdrowiskach, zakładach rehabilitacji i ośrodkach opiekuńczo-leczniczych lub rozpocząć własną działalność gospodarczą;
  • Nauka w szkole kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MED.10: Świadczenie usług w zakresie masażu;
Technik Masażysta
(symbol cyfrowy zawodu 325402)