Technik Farmaceutyczny

Technik Farmaceutyczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i dystrybucję leków oraz dbanie o magazyn i sprzęt farmaceutyczny.

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie dziennym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321301

Synteza:

  • Wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją (wytwarzaniem) leków, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, zielarskim itp.).

Zadania zawodowe:

  • nadzorowanie i prowadzenie procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym;
  • obsługiwanie aparatury i urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej i sprzętu aptecznego;
  • przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających, przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie i etykietowanie);
  • prowadzenie analiz oraz kontroli leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych, galenowych itp.;
  • przestrzeganie zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przechowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych;
  • obsługa pacjentów korzystających z działalności aptek i punktów aptecznych oraz udzielanie pomocy w nagłych przypadkach;
  • organizowanie pracy punktu aptecznego, zamawianie leków i środków opatrunkowych, przeprowadzanie rozliczeń materiałowych, ewidencjonowanie sprzętu aptecznego;
  • przechowywanie materiałów medycznych;
  • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny.