Technik Elektroradiolog

Technik Elektroradiolog jest odpowiedzialny za obsługę i konserwację sprzętu radiologicznego oraz wykonywanie zdjęć radiologicznych pod nadzorem lekarza radiologa.

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i odbywa się w trybie dziennym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321103

Synteza:

 • Wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (np. ułożenie);
 • przygotowywanie sprzętu, instrumentów, materiałów fotograficznych itp.;
 • wykonywanie badań elektrokardiograficznych, elektroencefalograficznych, audiometrycznych, termograficznych, ultrasonograficznych itp.;
 • wykonywanie – w zakresie radioterapii – napromieniowania leczniczego specjalistyczną aparaturą i substancjami radioaktywnymi, zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-lekarskiej (radiogramy, kardiogramy, taśmy rentgenokinematograficzne, zapisy na taśmach, opisy);
 • samodzielna ocena niektórych wyników badań, np. ciśnienia krwi i innych danych związanych ze stanem pacjenta;
 • prowadzenie rejestracji zabiegów i chorych oraz gospodarki materiałowej;
 • obsługiwanie oraz konserwacja aparatury i urządzeń diagnostycznych do prześwietleń (np. generatora rentgenowskiego trzyfazowego, toru telewizyjnego ze wzmacniaczem, urządzenia do zdjęć celowanych, automatycznego – kolimatora programowego itp.), do badań naczyniowych – zabiegowych (np. zestaw do badań neuroradiologicznych typu Limer III, sprzęt reanimacyjny), do techniki tomograficznej (np. tomografy komputerowe), do badań radiofotograficznych (np. kamery małoobrazkowe, pantografy do zdjęć panoramicznych) oraz aparatów składających się na wyposażenie pracowni radioterapeutycznych, pracowni izotopowych oraz pracowni diagnostyki elektromedycznej;
 • prowadzenie systematycznych kontroli dawek indywidualnych i innych pomiarów dozymetrycznych;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. (np. używanie odzieży ochronnej), znajomość zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.