Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dba o zapewnienie prawidłowego nadzoru dotyczącego zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ze strony pracodawcy. Prowadzi rejestry i wyjaśnienia przyczyn wypadków przy pracy. Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie BPO.01 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Nauka trwa 1,5 roku, w systemie zaocznym.
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(symbol cyfrowy zawodu 325509)