Technik BHP

  • Nauka trwa półtora roku w systemie zaocznym;
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy dba o zapewnienie prawidłowego nadzoru dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze strony pracodawcy. Prowadzi rejestry i wyjaśnienia przyczyn wypadków przy pracy;
  • Nauka kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie BPO.01: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy;

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dba o zapewnienie prawidłowego nadzoru dotyczącego zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ze strony pracodawcy. Prowadzi rejestry i wyjaśnienia przyczyn wypadków przy pracy.

 
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(symbol cyfrowy zawodu 325509)