Technik Administracji

Osoba, która zajmuje się przygotowaniem dokumentacji, sporządza informacje, gromadzi dokumentację przebiegu spraw, udziela informacji, oraz obsługuje interesantów. Egzamin potwierdzający kwalifikacje EKA.01 w zawodzie odbywa się pod koniec IV semestru nauki. Absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi klienta w jednostkach administracji.

Nauka trwa dwa lata, system zaoczny. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę.

Technik Administracji

Osoba, która zajmuje się przygotowaniem dokumentacji, sporządza informacje, gromadzi dokumentację przebiegu spraw, udziela informacji, oraz obsługuje interesantów.

(symbol cyfrowy zawodu 334306)