Podolog

Specjalista w dziedzinie opieki nad stopami. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na kończynach dolnych, rozpoznawanie i leczenie zmian patologicznych na stopach, a także opieka nad stopami osób starszych, chorych na cukrzycę i innych wymagających specjalistycznej opieki. Przy swojej pracy podolog korzysta z specjalistycznego sprzętu, takiego jak frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia. Ważnym aspektem jego pracy jest też współpraca z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych, jak domy pomocy społecznej, poradnie diabetologiczne czy ośrodki rehabilitacji.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 323014

Synteza:

Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych;

 • rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki;
 • wykorzystuje sprzęt specjalistyczny;
 • dba o standard wykonywanych zabiegów;
 • współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych.

Zadania zawodowe:

 • samodzielnie rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
 • dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • wykonywanie odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
 • posługiwanie się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
 • dbałość o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
 • eliminowanie ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
 • przekazywanie pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
 • współpraca z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
 • współpraca z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
 • prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowanie artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • samodzielne prowadzenie gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej.