Opiekun Medyczny

  • Nauka trwa półtora roku i odbywa się w systemie stacjonarnym;
  • Po ukończeniu kierunku opiekun medyczny nasi absolwenci mogą podjąć pracę w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zespołach opieki zdrowotnej, uzdrowiskach, ośrodkach rehabilitacji, domach i ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach i sanatoriach;
  • Nauka kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MED.14: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Opiekun medyczny zajmuję się zabiegami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, przy osobach chorych, lub niesamodzielnych. Udziela wsparcia psychicznego, oraz fizycznego.

Opiekun Medyczny
(symbol cyfrowy zawodu 532102)