Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny zajmuję się zabiegami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, przy osobach chorych, lub niesamodzielnych. Udziela wsparcia psychicznego, oraz fizycznego. Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Nauka trwa rok, w systemie zaocznym.
Opiekun Medyczny
(symbol cyfrowy zawodu 532102)