Higienistka Stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna, zawód ten polega na dbanie o zdrowie jamy ustnej pacjentów oraz edukowaniu ich na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Higienistki stomatologiczne wykonują czynności takie jak skaling, piaskowanie, czy lakierowanie zębów.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325102

Synteza:

 • Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną i w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
 • uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
 • wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
 • prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
 • obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
 • prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
 • współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie gazetek, plansz, organizowanie konkursów i innych akcji propagowania stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych);
 • uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej bądź prowadzenie tej działalności;
 • kontaktowanie się z centralnymi ośrodkami, wydającymi literaturę i druki propagujące stomatologiczna oświatę zdrowotną;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, chorób przyzębia i promocji zdrowia.