Asystentka Stomatologiczna

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.