Technik Sterylizacji Medycznej

Technik Sterylizacji Medycznej jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i sterylności sprzętu medycznego oraz przygotowywanie go do zabiegów. Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Kod (symbol cyfrowy zawodu): 321104

Higienistka Stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna, zawód ten polega na dbanie o zdrowie jamy ustnej pacjentów oraz edukowaniu ich na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Higienistki stomatologiczne wykonują czynności takie jak skaling, piaskowanie, czy lakierowanie zębów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325102

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna, zawód ten polega na wspieraniu lekarza stomatologa w codziennych czynnościach związanych z opieką nad pacjentami. Asystentki stomatologiczne przygotowują pacjentów do zabiegów stomatologicznych, pomagają przy procedurach stomatologicznych, a także dba o sprzęt i narzędzia stomatologiczne. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325101

Technik Administracji

Technik Administracji jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją, kontaktem z klientami oraz wykonywanie różnych czynności administracyjnych w firmie. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 334306

Technik Masażysta

Technik Masażysta jest odpowiedzialny za wykonywanie różnego rodzaju masaży, takich jak masaż relaksacyjny, sportowy czy leczniczy, oraz dobieranie odpowiedniego rodzaju masażu do potrzeb pacjenta. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325402

Technik Usług Kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest odpowiedzialny za wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, takich jak makijaż, pedicure, manicure czy zabiegi na twarz, oraz dbanie o sprzęt i kosmetyki do zabiegów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 514207

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny, zawód ten polega na pomaganiu pacjentom w codziennych czynnościach oraz opiece nad nimi. Opiekunowie medyczni pomagają pacjentom przy poruszaniu się, jedzeniu, kąpieli oraz przy innych czynnościach dnia codziennego. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 532102

Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Prowadzi szkolenia BHP, kontroluje przestrzeganie przepisów BHP oraz opracowuje procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325509