Terapeuta zajęciowy

Specjalista prowadzący różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów. Jego główne zadania to przeciwdziałanie powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacja ubytków funkcji oraz pomaganie pacjentom przystosować się do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej. W trakcie zajęć terapeutycznych, terapeuta zajęciowy pracuje wraz z pacjentem nad różnymi pracami manualnymi, takimi jak prace ogrodnicze, wikliniarskie, dziewiarskie, krawieckie, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp. Naucza pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, ułatwiającym czynności życia codziennego, i kształtuje u nich umiejętności samodzielnego życia.
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym.
Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325907

Podolog

Specjalista w dziedzinie opieki nad stopami. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na kończynach dolnych, rozpoznawanie i leczenie zmian patologicznych na stopach, a także opieka nad stopami osób starszych, chorych na cukrzycę i innych wymagających specjalistycznej opieki. Przy swojej pracy podolog korzysta z specjalistycznego sprzętu, takiego jak frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 323014

Higienistka Stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna, zawód ten polega na dbanie o zdrowie jamy ustnej pacjentów oraz edukowaniu ich na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Higienistki stomatologiczne wykonują czynności takie jak skaling, piaskowanie, czy lakierowanie zębów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325102

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna, zawód ten polega na wspieraniu lekarza stomatologa w codziennych czynnościach związanych z opieką nad pacjentami. Asystentki stomatologiczne przygotowują pacjentów do zabiegów stomatologicznych, pomagają przy procedurach stomatologicznych, a także dba o sprzęt i narzędzia stomatologiczne. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325101

Technik Administracji

Technik Administracji jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją, kontaktem z klientami oraz wykonywanie różnych czynności administracyjnych w firmie. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 334306

Technik Masażysta

Technik Masażysta jest odpowiedzialny za wykonywanie różnego rodzaju masaży, takich jak masaż relaksacyjny, sportowy czy leczniczy, oraz dobieranie odpowiedniego rodzaju masażu do potrzeb pacjenta. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 325402

Technik Usług Kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest odpowiedzialny za wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, takich jak makijaż, pedicure, manicure czy zabiegi na twarz, oraz dbanie o sprzęt i kosmetyki do zabiegów. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w trybie zaocznym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 514207

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny, zawód ten polega na pomaganiu pacjentom w codziennych czynnościach oraz opiece nad nimi. Opiekunowie medyczni pomagają pacjentom przy poruszaniu się, jedzeniu, kąpieli oraz przy innych czynnościach dnia codziennego. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Kod (symbol cyfrowy zawodu): 532102