Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dba o zapewnienie prawidłowego nadzoru dotyczącego zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ze strony pracodawcy. Prowadzi rejestry i wyjaśnienia przyczyn wypadków przy pracy.