Technik Administracji

Osoba, która zajmuje się przygotowaniem dokumentacji, sporządza informacje, gromadzi dokumentację przebiegu spraw, udziela informacji, oraz obsługuje interesantów.