Zmiana nazwy szkoły

Zmieniamy się dla was Rozpoczynamy proces zmiany nazwy szkoły z Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji (PSZCNBiA) na Szkoła Rafała Cegłowskiego (SRC). Możecie już używać nowej nazwy szkoły,…